انتقال تماس در گوشی اندروید

تغییر مسیر تماس‌ها یا دایورت کردن به شماره ثانویه چیزی است که اغلب می‌تواند بسیار مفید باشد. مثلا مسافران می‌توانند از این ویژگی بسیار استفاده کنند، زیرا می‌توانند تماس‌ها را…

0 دیدگاه