تفاوت فن های سه و چهار پین پردازنده (CPU) در چیست

اگر تا به حال داخل کیس کامپیوترهای مختلف را مشاهده کرده باشید متوجه می‌شوید که برخی از فن های خنک‌کننده پردازنده (CPU) دارای سیم اضافه نسبت به دیگر فن‌ها هستند. در ادامه به این موضوع پرداخته شده است.


تفاوت فن های پردازنده (CPU) سه و چهار سیم در چیست؟

تفاوت‌های اساسی

یک اتصال سیم سه پایه اساساً دارای یک سیم قدرت (5/12 ولت)، سیم اتصال به زمین و سیم سیگنال است. سیم سیگنال بدون کنترل سرعت فن، سرعت حرکت فن را اندازه‌گیری می‌کند. در این نوع فن، سرعت فن با افزایش یا کاهش ولتاژ سیم برق کنترل می‌شود. 

یک اتصال چهار پین کمی متفاوت از اتصال سه پایه است زیرا دارای سیم اضافی (چهارم) است که برای کنترل و ارسال سیگنال به فن استفاده می‌شود. روی فن تراشه‌ای وجود دارد که مشخص می‌کند سرعت فن کم یا زیاد شود.


اتصالات فن سه سیم و چهار سیم

فن‌های پردازنده از اتصالات سه سیم یا چهار سیم استفاده می‌کنند. اتصالات سه سیم برای فن‌های شاسی کوچک با مصرف برق پایین است. اتصالات (کانکتورهای) چهار سیم مخصوص فن‌های پردازنده بزرگ با مصرف برق بیشتر است.

یک فن سه سیم که به کانکتور فن چهار پایه متصل شده است:

نشان دهنده اتصال کانکتور سه سیم به پایه چهار پین

پین 1- پشتیبانی فن سه سیم: اتصال به زمین (همان سیم ارت)

پین 2- پشتیبانی فن سه سیم: 12 ولت

پین 3- پشتیبانی از فن سه سیم: اندازه‌گیری سرعت چرخش فن

پین N/A – پشتیبانی از فن سه سیم: N/A (مخفف N/A یعنی قابل استفاده نیست، در دسترس نیست)

توجه: هنگام اتصال فن سه سیم به کانکتور فن چهار پایه، فن همیشه روشن خواهد بود و دیگری کنترلی روی فن وجود ندارد.

اتصال فن چهار سیم به کانکتور فن چهار پایه:

نشان دهنده اتصال کانکتور چهار سیم به پایه چهار پین

اتصال فن چهار سیم به کانکتور فن سه پایه:

نشان دهنده اتصال کانکتور چهار سیم به پایه سه پین

پین 1- پشتیبانی فن سه سیم: اتصال به زمین (همان سیم ارت)

پین 2- پشتیبانی فن سه سیم: 12 ولت

پین 3- پشتیبانی از فن سه سیم: اندازه گیری سرعت چرخش فن

پین 4- پشتیبانی از فن سه سیم: کنترل فن (کم یا زیاد کردن سرعت چرخش فن)
مطالبی که شاید برای شما مفید باشد

چه زمانی باید درایورهای خود را به‌روز کنید

آیا مهم است که کدام یک از تولیدکنندگان کارت گرافیک را انتخاب می‌کنید؟

چیپست یا تراشه مادربرد چیست
دیدگاهتان را بنویسید