انواع کامپیوتر

انواع کامپیوتر ها را می‌توان به طور کلی از نظر سرعت و قدرت محاسبات طبقه‌بندی کرد. در ادامه توضیح مختصری درباره انواع کامپیوترها ارائه شده است. ابر کامپیوتر (Supercomputer) از…

0 دیدگاه