انواع مادربرد براساس ابعاد

مادربرد (Motherboard) یا برد اصلی کامپیوتر وظیفه متصل کردن تمامی اجزاء کامپیوتر به هم را دارد. برای همین بخش مهم یک کامپیوتر به حساب می‎آید. اگرچه مادربردها دارای انواع مختلفی…

0 دیدگاه