قسمت های مختلف مادربرد

مادربرد مهم‎ترین قطعه یا بخش یک کامپیوتر است. قطعات دیگر کامپیوتر یا به طور مستقیم یا به وسیله یک سیم به مادربرد متصل می‌شوند. در این مطلب سعی بر آن…

1 دیدگاه